Trụ sở chính: Thôn Đông Thắng – Xã Mai Phụ – Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh

 Facebook : https://www.facebook.com/mamlangxua

 Website : langxua.vn

 Hotline : 0975.849.091

 Email : sanxuatvadautuht@gmail.com

 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 3002254848 cấp ngày 04/05/2022 tại Sở KH&ĐT tĩnh Hà Tĩnh.

 Chính sách bán hàng