Xách 2 chai Nước mắm Làng Xưa Cao cấp – chai thủy tinh 510ml