Mắm tôm Làng Xưa loại cao cấp – thùng 40 chai 130g